Làm việc cùng VTICK


Để trở thành 1 VTICKER, bạn sẽ lần lượt tham gia vào các bước sau: sàng lọc hồ sơ; phỏng vấn chuyên môn; trao đổi về định hướng phát triển, cũng như tìm hiểu thêm về VTICK với Nhân sự. Hãy cùng khám phá thêm về quy trình tuyển dụng của VTICK nhé.