bạn Miễn phí
Toàn bộ các chức năng Phiên bản trên di động Không giới hạn dung lượng lưu trữ Quản lý dự án, mục tiêu Vào VTICK !
tập thể, nhóm bạn vnđ 15.000 /tháng
Toàn bộ các chức năng Phiên bản trên di động Không giới hạn dung lượng lưu trữ Quản lý dự án, mục tiêu Giao và giám sát việc Cộng tác, làm việc nhóm Đăng ký ngay!

Cơ quan, Doanh nghiệp muốn thiết kế, điều chỉnh riêng VTICK để sử dụng trong đơn vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, trợ giúp.

Bạn có thắc mắc hoặc vấn đề cần trợ giúp?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại nóng: (024) 66.748.746 hoặc Email: support@vtick.com