Email: contact@trinam.com.vn. Điện thoại:(04) 66.748.746 .Tầng 4 Toà nhà AgriBank, 94 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội